Om oss

Alcotrack är ett svenskt e-handelsföretag som erbjuder en mängd olika godkända alkomätare och alkolås från Dräger. Vi har funnits länge och har medarbetare med hög kompetens och mångårig branscherfarenhet. Detta borgar för trygghet, kvalitet, service och professionalism till alla våra kunder.

Alcotrack har idag en stark närvaro på den svenska marknaden och verkar även i flera andra länder. Alcotrack har tagit stora marknadsandelar under 2023 och har dubblat vår omsättning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi står mer rustade än någonsin för att möta marknadens krav och kundernas behov. Våra kunder får med detta den bästa garantin för att du har att göra med ett företag som tänker och agerar långsiktigt och seriöst.

Alcotrack har idag lager i Västra Götaland och Oslo. Vi flyttar vårt lager och kontor till Mölndal i mars, 2024.

#nollvisionen