Alcotrack - Suomalainen Dräger-asiantuntija

Var gör en Dräger Alcotest

|13/12, 2022

Var gör en Dräger Alcotest

Dräger Alcotest är en apparat som används för att mäta en persons blodalkoholkoncentration. Det används ofta av polis och andra myndigheter för att kontrollera om förare har en blodalkoholkoncentration som ligger över den lagliga gränsen. Enheten fungerar genom att blåsa in luft i den, och den mäter sedan mängden alkohol i luften. 

Dräger Alcotest tillverkas av det tyska företaget Dräger, som är en ledande tillverkare av medicinsk utrustning och teknologi.