Alla beställningar skickas direkt från vårt lager i Mölndal

Dräger Alcotest 4000

|1/03, 2024

Dräger Alcotest 4000

Dräger Alcotest 4000 är en alkoholtestningsenhet som utvecklats av det tyska företaget Dräger. Denna enhet är konstruerad för att mäta alkoholhalten i en persons andedräkt och används ofta av olika myndigheter, såsom polisen, för att snabbt och noggrant bedöma om en individ är alkoholpåverkad.

Alcotest 4000 använder avancerad teknologi för att detektera och kvantifiera alkoholnivåerna i andedräkten. Enheten har en tydlig och användarvänlig display som visar resultatet av mätningen. Dess kompakta och bärbara design gör den praktisk att använda i olika situationer, inklusive trafikkontroller och andra platser där alkoholtestning är nödvändig.

Denna typ av alkoholtestningsenhet spelar en viktig roll i att främja trafiksäkerhet och förebygga alkoholrelaterade olyckor. Den tillåter en snabb bedömning av en persons alkoholhalt och kan därmed bidra till att förhindra att påverkade förare sätter sig bakom ratten. Dräger Alcotest 4000 har blivit ett pålitligt verktyg för att upprätthålla trafiksäkerheten och minska risken för alkoholrelaterade incidenter.